Nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation m.m

Vi utför

• Nybyggnation

• Ombyggnation

• Tillbyggnation

• Reparationer

• Kyrkorenoveringar

 Kulturbyggnader

Vi utför nybbygnader från grund till färdig byggnad, ombyggnationer samt f'ärdiga reparationer.

Vår specialitet

är kyrkor och Kulturbyggnader

Vi utför arbetet med moderna metoder och material
och i ett nära samarbete med antikvarie, länsstyrelse
och andra uppdragsgivare.

Kontakta oss